Metal Kaynak

Metal Kaynak

Kaynak nedir atölyelerde özel olarak farklı makineler yardımıyla yapılan alüminyum, demir, pirinç ve bakır kaynaklarıdır. Böylece farklı iki ya da daha fazla malzeme, metal birleştirilir. İmalat amacıyla geniş bir kullanım alanı yer alır. Aynı türde ya da erişme sıcaklıkları aynı, birbirine yakın maddeler ilave edilerek işlem yapılır.

Genel olarak metal malzemelerin eritilmesi, araya dolgu malzemesiyle birleştirilmesi tekniği kullanılır. Kendi içerisinde farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. Sanayi sektörünün birçok yerinde yararlanılmakta olup alanında uzman kişiler tarafından, dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Hizmetlerimiz

Kaynak Türleri Nelerdir?

Kaynak çeşitleri kullanım amacına göre farklılık gösterir. Başlıca kaynak türleri ana hatlarıyla aşağıda olduğu gibidir;

 1. Örtülü elektrot ark kaynağı: Elle uygulanan bir yöntem olan bu kaynak hem açık hem de kapalı alanlarda yapılabilir. Elektrotlar kullanılarak ark oluşturulmakta, böylece gerekli işlemler uygulanmaktadır. Sık sık başvurulan yöntemlerden biridir.
 2. Elektrik direnç kaynağı: Verimli ve az kirlilik oluşturan bu yöntem, metallerin üzerinden yüksek akım geçmesiyle uygulanır.
 3. Özlü telle ark kaynağı: Elektrot kullanılarak metal parçaların birleşme noktasında meydana gelen ark sayesinde yapılan arktır. Özlü telin içinde bulunan özün yanıp, ayrışması neticesinde meydana gelen gazlar kaynak bölgesini korur.
 4. Oksi-asetilen kaynak: Yoğun kullanılan metal kaynak türlerinden biri olan bu türde 3100 dereceye kadar varan alev meydana gelir. Burada oksijen ve asetilen birlikte yakılır. Metal kesim işlemlerinde de yaygın bir şekilde görülür.
 5. Gaz altı kaynağı: Kullanılan elektrodun yanması sayesinde meydana gelen ısıyla uygulanan türdür. Tükenen aynı zamanda ergime ile kaynak için gerekli metali meydana getirir.
 6. TIG kaynağı: Kaynak için gerekli ısının, tükenmeyen bir elektrot tarafından sağlandığı kaynaktır.

Ancak bunun yanı sıra metal kaynak farklı sınıflandırmalara ve türlere göre sahiptir. Hangi tekniğin kullanıldığı metale ve yapılması istenen projeye göre farklılık göstermektedir.

Metal Kesim Hakkında

Kaynak Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kaynak çeşitleri nelerdir farklılık gösteren bir konu olsa da hepsi dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bunun için ilk olarak önceden benzer özelliklerde bulunan parçalardan meydana gelen numuneler kaynatılmalı, kaynak tamamlandıktan sonra gerekli testler yapılarak nasıl sonuçlar alındığı görülmelidir. Böylece gerektiği durumda düzeltmeler yapılabilir.

Müşteri bu durumu onaylarsa, standartlar dahilinde bulunursa söz konusu parametreler kayıt altına alınır. Ardından da diğer işlemler gerçekleşir. Kaynağın yapılması esnasında, bölgede bulunan gaz koruması da düzgün olmalıdır. Gaz akışı uygun debide bulunmalıdır. 

Metal kaynak esnasında gaz korumasının da yeterli olmaması kaynak yerinde oksitlenme, gözenekler, çatlaklar, yapışmama durumları, köpürmeler gibi durumlara sebep olur. Bu nedenle tüm süreç profesyonel bir şekilde devam ettirilmelidir.

Kaynak yapılan yerde bulunan hava akımı da gaz korumasını etkileyebilir. Dolayısıyla bölgede rüzgar olmamasına; bulunuyorsa bile korumanın sağlandığına emin olunmalıdır. Özellikle boru kaynaklarının yapılması sırasında kök gazı koruması ihmal edilmemelidir.

Kaynakta Başlıca Hangi Enerji Kaynaklarından Yararlanılır?

Metal kaynak yapılırken farklı yöntemlerden faydalanılır. Bunların hepsi, imalat yönteminde farklı enerjiler kullanır. Ana hatlarıyla bunlar aşağıda olduğu gibidir;

 1. Gaz alevleri
 2. Elektrik arkları
 3. Lazer
 4. Elektron ışınları
 5. Sürtme
 6. Ultrases dalgaları

Bunların her biri farklı artılara sahiptir. Ancak kullanımları müşterilerin projeleri kapsamında gerçekleştirilir. Bu nedenle önceden bir inceleme yapılarak, müşterilerin tüm gereksinimleri öğrenilir.

Buna en uygun metal kaynak yöntemi ve enerji türü tespit edildikten sonra profesyonel bir şekilde gerçekleştirilir. Üretime hemen başlamadan bir örnek hazırlanmakta, bunun üzerinden onay alınmaktadır.

Metal Kaynak Nasıl Sınıflandırılır?

Kaynak yöntemleri geniş bir sınıflandırmaya sahiptir. Müşteriler tarafından talep edilen projeler bunlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Kaynak yöntemleri sınıflandırılması amaca göre metal kaynaklarında birleştirme ve dolgu kaynakları olarak ikiye ayrılır.

Uygulama şekline göre metal kaynaklar ise el kaynağı, tam mekanize kaynaklar, yarı mekanize kaynaklar ve otomatik kaynaklar olarak farklılaşır. İşlem cinsine göre metal kaynaklar, basınç kaynakları baz alınarak şöyledir;

 1. Elektrik ark basınç kaynağı
 2. Elektrik direnç kaynağı
 3. Gaz basınç kaynağı
 4. Döküm basınç kaynağı
 5. Ocak kaynağı
 6. Sürtünme kaynağı
 7. Ultrasonik kaynaklar
 8. Soğuk basınç kaynaklar
 9. Difüzyon kaynaklar

İşlem cinsine göre metal kaynak ergitme türüne göre aşağıda olduğu gibi sınıflandırılır;

 1. Lazer ışın kaynakları
 2. Elektron bombardımanı ile kaynak
 3. Tozaltı kaynakları
 4. MIG/MAG
 5. TIG
 6. Koruyucu gaz altında kaynak
 7. Metal arkı ile kaynak
 8. Karbon arkı ile kaynak
 9. Elektrik ark kaynakları
 10. Gaz ergitme kaynakları
 11. Elektrik direnç ergitme kaynakları
 12. Döküm eritme kaynağı

Bunlar kapsamında metal kaynak, ısı, basınç ya da her ikisini birden kullanarak ergitme yapar. Genellikle kaynağı gerçekleşecek metalik malzemeler ya aynı ya ad çok yakın sıcaklıkta eriyebilen metallerden tercih edilir.

İşlemler saf metaller kullanılarak yapılabildiği gibi ilave metal katılarak da gerçekleştirilebilir. Bu işlemin nasıl olacağı müşterilerin bilgisi, projenin türüne göre belirlenir.

Metal Kaynak Avantajları Nelerdir?

Kaynak çeşitleri nelerdir doğru yapıldığında birçok avantaja sahiptir. Birleştirilen parçalar kaliteli olursa ve işlem profesyonel şekilde gerçekleşirse, iki unsur arasında kalıcı bir bağlantı yapılır. Bu da beraberinde sızıntı olmamayı getirir.

Bunun yanı sıra yapılan bağlantının gücü, ana bileşenlerine benzer. Dolayısıyla dayanıklılığı da oldukça yüksektir. Böylece yük taşıma kapasitesi de oldukça yüksektir. Kaynak işlemleri kapsamında farklı şekiller birleştirilebileceği için geniş bir özgürlük de sağlar.

Metal kaynak kapsamında yapılan işlemler oldukça hafiftir. Ekstra ağırlık getirmediği için sorunlara da neden olmaz. Eğer sitemizi ziyaret ederseniz, gereksinim duyduğunuz tüm ürün ve hizmetlere en uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz.